Generalforsamling i Jazzselskabet Aarhus + GuitarRama Jazzical

  • Søndag d. 10. marts kl. 14
  • Salonen Grønnegade 61 b
  • Fri entré

 

Kl. 14.00: Ordinær generalforsamling i Jazzselskabet Aarhus

Dagsorden i følge lovene:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før GF.

 

Kl. 15.30: GuitarRama Jazzical (fri entré)

Lektor i rytmisk guitar ved Det Jyske Musikkonservatorium, Jens Christian Kwella, har lavet et kunsterisk udviklingsprojekt – GuitarRama Jazzical, der går ud på at udvikle en række nye kompositioner i form af duetter  for en klassisk guitarist og en rytmisk el-guitarist. GuitarRama Jazzical sker i samarbejde med lektor i klassisk guitar Frederik Munk Larsen og det færdige projekt præsenteres ved en række koncerter spillet af Frederik Munk Larsen og Kwella i løbet af foråret 2019.

Et projekt som dette er så vidt vides aldrig blevet lavet tidligere, og det er første gang, der komponeres og opføres guitarduetter for denne konstellation.

Musikken er inspireret af hele guitarens historie fra folkemusik, klassisk over jazz til rock, og der vil blive benyttet en lang række forskellige spilleteknikker. Stykkerne indeholder såvel gennemkomponerede passager som improviserede afsnit, hvor de to guitarister improviserer ud fra hver deres baggrund.

Line up: Jens Christian Kwella, elguitar Frederik Munk Larsen, klassisk guitar

 

Begge guitarister har høstet utallige anmelderroser i ind-og udland for deres udgivelser og koncerter.

Om Frederik Munk Larsen er der skrevet:

“Et herligt eksempel på helt naturlig musikalsk autoritet”

Kund Ketting, Jyllandsposten

“Man mærkede kærligheden til guitarens drømmende spanske poesi med dens bløde

skygger og evnen til at skabe varmt syngende og ædelt gennemmodulerede linier i et

nydelsesrigt formet og beundringsværdigt behersket spil”

Jan Jacobi, Politiken

 

Om Kwella seneste cd Slowing Down The Tune (2018) er der bl.a skrevet:

“Mange genrer og musikalske ideer mødes på denne udgivelse. Der er en rød tråd af melodi og nærvær, der føles godt! Det er simpelthen rart at lytte til – vellydende og interessant at høre på samtidig.”

Helle Marstrand, Jazzspecial feb.2019

 

 


← Alle Tidl. arrangementer

Du er her: ForsideTidl. arrangementerGeneralforsamling i Jazzselskabet Aarhus + GuitarRama Jazzical

Jazzselskabet Aarhus
Nørre Alle 96, 4.
8000 Århus C
CVR: 9701 6968

Info@jazzselskabetaarhus.dk

www.jazzselskabetaarhus.dk