Generalforsamling i Jazzselskabet Aarhus

  • Søndag 4. marts kl. 14.
  • Salonen, i Aarhus Klaverakademi, Grønnegade 61 B
  • Alle er velkomne

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Jazzselskabet Århus
 
Dagsorden i følge lovene:
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før GF.

 


← Alle Tidl. arrangementer

Du er her: ForsideTidl. arrangementerGeneralforsamling i Jazzselskabet Aarhus

Jazzselskabet Aarhus
Nørre Alle 96, 4.
8000 Århus C
CVR: 9701 6968

Info@jazzselskabetaarhus.dk

www.jazzselskabetaarhus.dk