Generalforsamling 2024 i Jazzselskabet Aarhus


Sted: Lokale Stiften, FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

Entre: Deltagelse giver gratis adgang til efterfølgende koncert med Music for Bees

Jazzselskabet Aarhus er i verden for at præsentere lokal, øvrig dansk og international jazz af høj standard.

Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen og består af otte medlemmer og to suppleanter, og bestyrelsen er selvkonstituerende. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år, med maksimalt tre bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, dog er suppleanterne på valg hvert år.

På generalforsamlingen er dagsordenen som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Eventuelt

Som medlem af bestyrelsen har du god mulighed for aktivt at påvirke musiklivet i Aarhus, og du medvirker til at sikre, at der hvert år præsenteres et stort antal kreative, medrivende og vildt gode jazzmusikere i byen.

Hvis du ønsker at medvirke til dette, kan du skrive til foreningen på info@jazzselskabetaarhus.dk, og du kan også melde det ind, når vi er samlet på generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingens dagsorden meldes ind på samme mail adresse.

Efter en veloverstået generalforsamling har alle deltagere gratis adgang til koncerten med Music for Bees kl. 15.00.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Kalender

CLASH

CLASH er saxofonisten Michael Bladts helt nye projekt, der fik debut under Aarhus Jazzfestival 2022. Med…
|
Gyngens Maritza-sal, FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

Gilbert Holmström Quintet

Gilbert Holmström, den banebrydende saxofonist og komponist med et helt eget energifelt i svensk jazzhistorie, modtog…
|
Gyngens Maritza-sal, FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

Red Kite (DK / IT / FR / AT)

Red Kite er en paneuropæisk dansk / italiensk / fransk / østrigsk kvintet, der spiller akustisk…
|
Skt. Nikolaigården, Vestergade 21, 8000 Aarhus C