Generalforsamling Jazzselskabet i Aarhus


Sted:

Entre:

 • Søndag d. 12. marts kl. 13
 • Salonen, Grønnegade 61 b

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Jazzselskabet i Aarhus

Publiceret 9. februar 2017

Dagsorden i følge lovene

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før GF

Bestyrelsen

Jazzselskabet i Aarhus

————

Se indkomne forslag (punkt 6) herunder;

Forslag 1

 1. februar 2017

Forslag til ændring af Jazzselskabets love

Forslag fra bestyrelsen

Forslag til ændring af paragraf 1

Nuværende formulering

 • 1: Foreningens navn er ”Jazzselskabet i Århus” med hjemsted i Århus.

Foreslås ændret til

Foreningens navn er ”Jazzselskabet Aarhus” med hjemsted i Aarhus.

Bliver forslaget vedtaget vil det betyde at foreningens navn ændres i alle sammenhænge.

Kalender

CLASH

CLASH er saxofonisten Michael Bladts helt nye projekt, der fik debut under Aarhus Jazzfestival 2022. Med…
|
Gyngens Maritza-sal, FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

Gilbert Holmström Quintet

Gilbert Holmström, den banebrydende saxofonist og komponist med et helt eget energifelt i svensk jazzhistorie, modtog…
|
Gyngens Maritza-sal, FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

Red Kite (DK / IT / FR / AT)

Red Kite er en paneuropæisk dansk / italiensk / fransk / østrigsk kvintet, der spiller akustisk…
|
Skt. Nikolaigården, Vestergade 21, 8000 Aarhus C