Jazzselskabet Aarhus Generalforsamling 2024

Referat

1. Dirigent: Ilse
2. Referent: Palle
3. Formandens beretning: Lægges på hjemmesiden efter GF.
spørgsmål, kommentarer og forslag: godkendt
4. Regnskab v. Helle:
• Ingen bemærkninger fra revisor. Budgetteret relativt lavt, og der er solgt billetter
for ca. 100.000 kr., hvilket er en stigning. Medlemstal skal gerne højnes. Barsalg er
ny post, fordi Jazzselskabet selv har baren ved koncerter i Skt. Nikolajgården, mens
barsalget i Maritsa salen går til FO som betaling for brug af lokalet.
• Andre tilskud er bl.a. fælles overskud ved arrangementer i Musikhuset, tilskud til
Gaffelprisen mm.
• Lokaleleje er brug af Stiften til GF.
• Ved nogle af selskabets koncerter hyres en lydmand.
• ”Rettigheder”: regning fra Jazz Danmark om et gammelt billede som er brugt
uretmæssigt. Så nu fremgår det af kontrakt med musikere, at de skal stille billeder
og materiale til rådighed, som selskabet må bruge i markedsføring.
• Samlet har selskabet overskud for 2023. Ved udgangen af året er alle tal udlignet.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
5. Medlemskontingent: fastholdes på 200 kr.
Der er forslag om at undersøge, om differentiering på kontingent kan tiltrække flere
unge som medlemmer. Og da unge-prisen er lavere end den reducerede pris for
medlemmer, er der lille sandsynlighed for at tiltrække unge som medlemmer.
Olga Witte nævner et initiativ omkring koncerter for familier med børn.
6. Indkomne forslag: ingen
7. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
genopstiller: Kenneth Boggs, Henrik Schultz-Pedersen, Peder Udengaard, Palle Grzona, Lars
Agersbæk.
Lene Kjær opstiller og vælges.
Søren Gjesse og Peter Bro opstiller som suppleant og vælges.
Forslag om at der gøres indsats for at få en ung ind, og det er forsøgt uden held.
8. Evt.:
Opfordring til at formandens beretning og selskabets regnskab lægges på selskabets
hjemmeside inden generalforsamling. Eller maile det til medlemmerne inden, for det skal
vist egentlig godkendes på GF, inden det lægges på hjemmesiden.
I fht. valg af orkestre er der forslag om dels at tænke på at give det nu ret voksne publikum
noget mere, som de kender, og dels tænke i samarbejder med andre arrangører omkring
noget som er mere på kanten, eks. jazz for børn, familiekoncerter (kig LMS, AltErJazz o. l.)
Spørgsmål til udvalg: der er bookingudvalg, frivilligkorps, koncertafvikling.
Forslag om at bestyrelsen inviterer medlemmer til at deltage i udvalg omkring specifikke
emner og i perioder. Det kunne eks. være omkring markedsføring. Kan være i form af
invitation i nyhedsbrev med formuleret formål for udvalget. Søren Gjesse vil gerne bidrage.
Jazzpuljen vil kunne søges, hvis der skal genskabes netværksagtige koncerter á la Jazz in
Generations.