Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen og består af otte medlemmer og to suppleanter, og bestyrelsen er selvkonstituerende. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år, med maksimalt tre bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, dog er suppleanterne på valg hvert år.

Ønsker du at kontakte bestyrelsen så skriv på: info@jazzselskabetaarhus.dk  Der henvises i øvrigt til vores kontaktside.

  Bestyrelsen 2021:

  • Kenneth Boggs, formand
  • Peder Udengaard, næstformand
  • Helle Lillethorup, kasserer
  • Ulrik Bisgaard
  • Henrik Schultz-Petersen
  • Ole Helledie
  • Kristoffer Bliksted
  • Lars Agersbæk – suppleant
cropped-Jazzselskabet-Newsletter-Signup.png