Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen og består af otte medlemmer og to suppleanter, og bestyrelsen er selvkonstituerende. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år, med maksimalt tre bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, dog er suppleanterne på valg hvert år.

Ønsker du at kontakte bestyrelsen så skriv på: info@jazzselskabetaarhus.dk  Der henvises i øvrigt til vores kontaktside.

  Bestyrelsen 2023:

  • Kenneth Boggs, formand
  • Palle Grzona, næstformand
  • Helle Lillethorup, kasserer
  • Peder Udengaard
  • Henrik Schultz-Petersen
  • Kristoffer Bliksted
  • Lars Agersbæk – suppleant
  • Birgitte Eriksen – suppleant
cropped-Jazzselskabet-Newsletter-Signup.png