Persondatapolitik

Persondatapolitik

Jazzselskabet Aarhus indsamler og behandler personoplysninger om foreningens medlemmer.

Der indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, såsom kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse) samt oplysninger om kontingentbetalinger som grundlag for opretholdelse af medlemskab og udsendelse af nyhedsbreve.

Der indsamles og behandles kun data i det omfang, det er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til foreningens formål og virke, herunder udsendelse af nyhedsbreve samt annoncering af arrangementer.

De indsamlede og behandlede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.

Indmeldelse i foreningen betragtes som samtykke til, at foreningen registrerer og behandler de for medlemskabets opretholdelse og virke nødvendige oplysninger. Ethvert medlem kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

Derudover indsamler foreningen cpr-nummer oplysninger fra ansatte musikere, da vi er forpligtet pga. lovkrav til at indberette oplysninger om udbetalt honorar til Skat.

 

De, der har oplysninger registreret hos foreningen, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om den pågældende.

De, der har oplysninger registreret hos foreningen, kan til enhver tid få rettet, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data.
Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er til stede, fx ved et medlems aktive udmeldelse af foreningen, vil de pågældende data blive slettet hos foreningen.

Foreningen er lig med de personer af bestyrelsen, som er udpeget til opgaven.

De registrerede oplysninger videregives ikke til 3. part.

Oplysningerne er tilgængelige på de dataansvarliges personlige computere, og kræver password for tilgang. Oplysningerne er ikke frit tilgængelige på nettet.

Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller nogle af personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret.

Indtastede oplysninger i forbindelse med billetsalg er underlagt det til enhver tid anvendte billetsalgssystem og deres persondataforordning.

cropped-Jazzselskabet-Newsletter-Signup.png